Folder_DSPA_Vast_ZW-1Det nya släckmedlet på marknaden tar nu fasta släck till en ny nivå! Tack vare den mycket effektiva släckmetoden och till helt andra priser än van man är vad vid, finns det nu lösningar för alla. Miljövänligt, effektivt.

Den portabla brandsläckaren DSPA-5, eller även kallad ”Brandsläckargranaten”, används idag av både räddningstjänst, väktare, företag och sjukhus. Den används om lågorna är för stora för en vanlig pulversläckare, den köper tid innan förstärkning kommer, tar ner temperatur och förhindrar brandspridning.

DSPA Fast släcksystem är vad det heter, vilket menas att den släcker ut branden helt. Den dimensioneras för utrymmet, och med säkerhetsmarginal installerar man rätt mängd släckmedel, tillsammans med en komplett kontrollpanel och detektorer. DSPA Aerosolsystem sitter idag i  industrilokaler, musikstudio, hotell, konferensanläggningar och forskningsinstitut.

Kontakt

Distributör:
Flameguard Sverige
Vintervägen 2B
135 40 Tyresö

tfn: 08-712 52 00
mob: 0739 40 00 90

www.flameguard.se

Återförsäljare:

Återförsäljare

Socialt