Hur fungerar DSPA-5?

DSPA5

DSPA-5 Aerosolsprinkler

DSPA-5 är ett aktivt brandsläckningsverktyg som utvecklar ett miljövänligt och säkert
släckmedel i form av en aerosol. När aerosolen släpps ut ser den ut som vit rök och
sänker temperaturen i rummet omedelbart.

Aerosolen adsorberar eldflammornas energi och den kemiska reaktionen som elden
har, avbryts tack vare DSPA-5. Detta utan att förändra syrehalten i utrymmet.

DSPA-5 har inga likheter med CO2, Pulver eller vattenbaserade brandsläckningsmedel
som kyler ner eller kväver elden, eftersom aerosolen arbetar simultant mot både värmen,
bränslet och den kemiska reaktionen i en brand.
Den minskar även riskerna för materiella skador och miljöpåverkan.

NÄR ANVÄNDER MAN DEN?

DSPA-5 är ett verktyg som passar för både mindre och större bränder.
När en brand har kommit till den gräns när inte en vanlig pulversläckare
kan släcka eller dämpa branden, eller där det finns stor risk, som tex. i ett
garage med svetsutrustning eller i en källare som bara har en nedgång.
Den används för att ta bort flammorna och avbryta brandprocessen, samt
skapa ett tillfälle för te.x brandkåren att göra en insats då temperaturen är
nere och det inte finns risk för övertändning.

Även om DSPA-5 kan användas i alla storlekar och steg i ett brandförlopp,
och  är kapabel till att både släcka och dämpa bränder i flera olika situationer.

Kontakt

Distributör:
Flameguard Sverige
Vintervägen 2B
135 40 Tyresö

tfn: 08-712 52 00
mob: 0739 40 00 90

www.flameguard.se

Återförsäljare:

Återförsäljare

Socialt