Fast släcksystem – för soprum

Fast släcksystem för soprum
På många ställen är vissa rum utsatta för en större risk, det kan vara elrum, lager, och övriga utrymmen som ibland har en hög brandbelastning som tex soprum. Ofta är det många som har tillgång till utrymmet men det är ingen som kontrollerar det varje dag att allt står rätt till. Risken vid en brand ä på dessa ställen är är hög då det är hög koncentration av brännbart material i rummet. Detektorer gör att folk blir informerade av en uppkommen brand, men steget därifrån till att faran är över är mkt lång. Vilken privatperson/anställd skulle våga gå in i ett övertänt soprum för att tömma en pulversläckare?

fast släcksystemi soprum kan verka lite väl ambitiöst då det ofta går på ett 6 siffrigt belopp. Men vi anser att det idag finns helt andra möjligheter. Att dimensionera en anläggning med DSPA släckmedel och installera en enkel och driftsäker anläggning för ett soprum går både snabbt och är billigt. Så när detektorn larmar personer i fastigheten har redan släckningsarbetet inletts. BenämningenFast släcksystem har en helt ny innebörd, och är nu tillgänglig för alla.
Vill ni veta mer om våra enkla lösningar? Kontakta oss på 08-712 52 00

Kontakt

Distributör:
Flameguard Sverige
Vintervägen 2B
135 40 Tyresö

tfn: 08-712 52 00
mob: 0739 40 00 90

www.flameguard.se

Återförsäljare:

Återförsäljare

Socialt