Handbok

Handbok

DSPA-5 är det verktyg som har mest dokumentation, skarpa case och övningar med brandkår
och räddningstjänster över hela världen. Verktyget är utformat för att kunna hanteras med
handskar på i kritiska situationer, och tål tuff hantering i sittt robusta utförande.

DSPA-5  har därför en användarhandbok för att man lätt ska kunna applicera detta i den dagliga
verksamheten på Brandstationen. Handboken är framtagen med stor noggrannhet och all information
är förankrad i riktiga insatser, tester utförda på internationellt erkända laboratorium samt övningar
och feedback ifrån riktiga brandmän världen över.

DSPA-5 är därför unik på marknaden när det gäller användarvänlighet. Den är lätt att hantera,
enkel att förstå sig på och den kraftfullaste aerosolsprinklern avsedd för Förste Insatsperson och
som ett kontrollverktyg vid fullt utvecklade bränder.
DSPA-5 Handbok

Hämta hem Handboken i pdf-format

Vi är angelägna att all kunskap vi har, och kontinuerligt får fram, förs vidare till de som brukar verktyget,
för att hjälpa er att göra en så lyckad och säker insats som möjligt. Tack vare denna handbok så får man
en bra introduktion och uppfattning om vad allt handlar om. Vi hoppas att du hör av dig om ni använder en
DSPA-5 i övning eller i skarp läge så vi får ta del av din upplevelse, era frågor eller feedback.

Kontakt

Distributör:
Flameguard Sverige
Vintervägen 2B
135 40 Tyresö

tfn: 08-712 52 00
mob: 0739 40 00 90

www.flameguard.se

Återförsäljare:

Återförsäljare

Socialt