Hur fungerar den?

Produktinformation innehåll & funktion

Egenskaper

DSPA-5 generatorer (se figur nedan) består av en kropp (1) där aerosol-bildande förening ligger (2).
Aerosolen är separerad från den inre ytan av kroppen genom ett skyddande skikt (3).
Aerosolen är separerad från varandra genom ett isolerande element (10).
Sidoytan på kroppen har en gängad bussning (4) för montering av startmekanismen (5).
Det finns ett handtag (6) på stommen, som kan användas för transport och att kasta av generatorn
i det område, där det brinner. Utsläpp av aerosol sker via ett slitsmunstycke (7), belägen på den sido ytan av kroppen.
Starmekanismen består av ett metallhölje, en aktiveringsanordning med en sladd eller sprint (8),
en fördröjare och tändande innehåll. Den övre delen av startmekanismen är skyddad av ett avtagbart lock i polyeten (9),
för att förhindra en oavsiktlig start av generatorn.

DSPA 5
DSPA 5
1 – Kroppen
2 – Aerosolbildande medlet
3 – Skyddande skikt
4 – Gängad bussning
5 – Startmekanism
6 – Handtag
7 – Spårmunstycket
8 – Sladd/Sprint
9 – Skyddslock
10 – Isolering

Generatorn startas genom att dra i snöret/sprinten (bort från generatorn i en rak linje).
Fördröjningen i startmekanismaen som nu har antänts garanterar en fördröjning på 7-10 sekunder
innan den huvudsakliga föreningen aktiveras.
Denna fördröjning krävs för att kasta generatorn in i rummet där det brinner.
Efter den huvudsakliga föreningen av utgångsmaterialet i startmekanismen har aktiverats,
sker antändning av den aerosolbildande medel.
När Startmekanismen aktiveras, hörs ett specifikt ljud. En liten stråle av rök och en liten flamma
kommer från dräneringsöppningen på startmekanismen.

Funktion av generatorn är baserad på inhiberingen av oxidations-reduktionsreaktioner
av höggradigt raffinerade partiklar (aerosoler) av salter och oxider av alkalimetaller och alkaliska metaller.
Dessa partiklar utfälls med förbränningen av den aerosolbildande medlet och förblir i suspension under en lång tid.
Processen för högtemperaturförbränning av det fasta ämne som är belägen i generatorkroppen orsakar
bildningen av brandsläckningssystemets aerosoler.

Hur fungerar DSPA-5?

DSPA5

DSPA-5 Aerosolsprinkler

DSPA-5 är ett aktivt brandsläckningsverktyg som utvecklar ett miljövänligt och säkert
släckmedel i form av en aerosol. När aerosolen släpps ut ser den ut som vit rök och
sänker temperaturen i rummet omedelbart.

Aerosolen adsorberar eldflammornas energi och den kemiska reaktionen som elden
har, avbryts tack vare DSPA-5. Detta utan att förändra syrehalten i utrymmet.

DSPA-5 har inga likheter med CO2, Pulver eller vattenbaserade brandsläckningsmedel
som kyler ner eller kväver elden, eftersom aerosolen arbetar simultant mot både värmen,
bränslet och den kemiska reaktionen i en brand.
Den minskar även riskerna för materiella skador och miljöpåverkan.

NÄR ANVÄNDER MAN DEN?

DSPA-5 är ett verktyg som passar för både mindre och större bränder.
När en brand har kommit till den gräns när inte en vanlig pulversläckare
kan släcka eller dämpa branden, eller där det finns stor risk, som tex. i ett
garage med svetsutrustning eller i en källare som bara har en nedgång.
Den används för att ta bort flammorna och avbryta brandprocessen, samt
skapa ett tillfälle för te.x brandkåren att göra en insats då temperaturen är
nere och det inte finns risk för övertändning.

Även om DSPA-5 kan användas i alla storlekar och steg i ett brandförlopp,
och  är kapabel till att både släcka och dämpa bränder i flera olika situationer.

Kontakt

Distributör:
Flameguard Sverige
Vintervägen 2B
135 40 Tyresö

tfn: 08-712 52 00
mob: 0739 40 00 90

www.flameguard.se

Återförsäljare:

Återförsäljare

Socialt