Produktblad

DSPA-5 Produktblad


dspa-5

Det nya verktyget för “förste insats person”. DSPA-5 används till bränder i stängda utrymmen för att sänka temperaturen, med upp
till 700 grader och för att slå ut elden. Den köper tid till att brandkåren ska etablera sig och få fram sin utrustning och göra en insats. Den är
testad och har god effekt till att slå ut bränder i klass A, B, C och F i slutna utrymmen. En enda DSPA-5 kan fylla ett utrymme på 60m3
med aerosol vilket sänker temperaturen, slår bort lågorna och gör det’ säkert för brandmän att ta sig in för att fortsätta räddningsarbetet.
I källarbränder där det är svårt att ta sig in pga den höga temperaturen, eller där det finns risk för en övertändning, fungerar DSPA-5 utmärkt.
För mindre styrkor där det tar tid innan förstärkning kan komma finns möjlighet att fördröja brandförloppet och ibland också släcka branden
tack vare DSPA-5.

FÖRDELAR
– Köper tid tills förstärkning anländer och förbereder en insats
– Gör arbetet säkrare
– Minskar skador på egendom
– Reducerar vattenmängd vid släckning
– Minskar slitage på utrustning
– Bevarar bevis för brandorsaken
– Ej giftig för människor och djur
– Säkrare än pulversläckare, behövs bara en hand.
– 15 år hållbarhet utan årlig service eller inspektion
– Tar inte bort syret eller påverkar koloxidnivån
– Miljövänlig

SLÄCKANDE EFFEKT
Aerosolen är sammansatt av främst kaliumbikarbonat, innehåller ej natrium eller klor och är säker att använda i närheten av elektronik
och annan utrustning.DSPA-5 reducerar skador på egendom tack vare minskad mängd vatten som behövs vid eftersläckning och
branden hålls nere så länge som aerosolen finns kvar i utrymmet. Städningen efteråt görs med dammsugare, och tack vare sin
effektivitet är DSPA ofta det alternativ som försäkringsbolagen i andra länder föreslår, istället för den släckutrustning man är van
att se idag.

Ladda ner produktbladet i .pdf-format

Kontakt

Distributör:
Flameguard Sverige
Vintervägen 2B
135 40 Tyresö

tfn: 08-712 52 00
mob: 0739 40 00 90

www.flameguard.se

Återförsäljare:

Återförsäljare

Socialt