DSPA-5 Portabelt verktyg

Insatsverktyg för Räddningstjänst
Snabb värmesäkring och köp tid
innan förstärkning kommer till platsen.
DSPA-5

Fördelar:
  – Säkrare insats, då man inte behöver vara i eller i närheten
    av utrymmet. Dra sprinten och släng in.
  – Kan hantera fullt utvecklade bränder i flera rum
  – Mindre vatten behövs
  – Ej farligt för människor och djur
  – Miljövänligt, ingen påverkan alls
  – Perfekt för FIP, att kunna köpa tid innan förstärkning kommer
  – Stoppar övertändning genom snabb värmesäkring
  – Fyller ett utrymme på 60 kbm och kan göra lyckade insatser
    på upp till 100-120 kbm med 1(!) DSPA-5.  Är det större använd fler.
  – Exploderar inte, ligger still där man placerar den, säkrare om det
finns
liv att rädda i utrymmet.

 

 

Köp tid innan brandkåren kommer
med DSPA-5. För Sjukhus, Hotell,
Polis, väktare och tränad personal!
DSPA
  Fördelar:
  – Köp tid innan brandkår kommer
  – När elden är för stor för pulversläckare
  – För geografiskt avlägsna platser
  – Där utrymning ej är aktuellt
  – När det inte finns rökdykare som kan
    komma åt brandhärden.
  – Behövs inte lösas ut i närheten av branden,
    utan endast i samma rum.
  – Ej Farlig för människor och djur
  – Ingen påverkan på Miljön
  – Tar INTE bort syret!

Kontakt

Distributör:
Flameguard Sverige
Vintervägen 2B
135 40 Tyresö

tfn: 08-712 52 00
mob: 0739 40 00 90

www.flameguard.se

Återförsäljare:

Återförsäljare

Socialt