Förste Insatsperson


DSPA-5 är ett kontrollverktyg som köper tid innan brandkår anländer.
Den kan användas av Polis, Väktare eller Utbildad personal på ett företag.
Möjligheten finns nu för den som är först på plats vid en fullt utvecklad brand,
att göra en insats utan att behöva gå in i det brinnande utrymmet.

Ett säkert sätt att köpa tid,  slå bort lågorna och även kunna släcka en brand
för att kunna påbörja utrymning av fastigheten.
DSPA-5 minskar användningen av vatten och därmed skador på fastigheten,
och återställningen av utrymmet blir betydligt billigare.

När det inte går att släcka eller dämpa en brand med en vanlig pulversläckare
är DSPA-5 verktyget som man ska använda.
Den fungerar utmärkt i stängda utrymmen, och kan hantera fullt utvecklade bränder
i flera rum tack vare aerosolens goda egenskaper.

Kontakt

Distributör:
Flameguard Sverige
Vintervägen 2B
135 40 Tyresö

tfn: 08-712 52 00
mob: 0739 40 00 90

www.flameguard.se

Återförsäljare:

Återförsäljare

Socialt